محمد سرلک

باسمه تعالی

شماره مجوز: 10108
تاریخ: 1396-05-09

اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی

طبق ماده 2 تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، وسیله آموزشی با عنوان !- قلم هوشمند بینا : صوتی و تصویری 2- تبلت های اموزشی مربوط به دوره(ها)ی تحصیلی کلیه دوره ها و پایه(ها)ی تحصیلی قرآن ابتدایی پایه اول تا ششم، فارسی ابتدایی پایه اول؛ عربی پایه هفتم، زبان انگلیسی پایه هفتم تا دهم شاخه ‌ی تحصیلی رشته تحصیلی تولید آقای محمد سرلک مورد ارزیابی قرار گرفت و از نظر محتوایی و فنی مورد تایید است.

1- این اعتبارنامه از تاریخ صدور تا تاریخ 1399-05-31 معتبر است و پس از انقضای زمان، نیاز به بررسی مجدد دارد.
2- این اعتبارنامه صرفا برای محصول ذکر شده در بالا معتبر است و سایر محصولات و فعالیت های صاحب محصول را شامل نمی شود.
3- درج تصویر کامل اعتبارنامه به همراه هولوگرام بر روی بسته بندی و یا داخل محصول الزامی است.

محمد ناصری
مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی