گروه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه ها و تجهیزات آموزشی

تو شاهزاده آفریده شده ای

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
درس و موضوع در آموزش رسمی: 
اعتقاد به اینکه خداوند انسان را اشرف مخلوقات آفریده است
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
اعتقاد به اینکه خداوند انسان را اشرف مخلوقات آفریده است
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
10سال به بالا
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

اپلیکیشن قبولی

نوع محصول: 
آزمون ساز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مودم شبکه بی سیم Router مدل Asus RT-Ac5300

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
<انتخاب کنید>

 اعتبارنامه

تبلت ایکس ویژن مدل P100

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی

 اعتبارنامه

کتاب تکنیک های ویژه ضرب

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
روشهای ذهنی حل ضرب در ریاضیات
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
۳-۱۲

 اعتبارنامه

کتاب آموزش جدول ضرب با چوب خط و انگشتان دست(ضرب انگشتی)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
محاسبات سریع ریاضی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
۷تا۱۴سال

 اعتبارنامه

جداول جمع و تفریق و ضرب

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی

 اعتبارنامه

چرتکه مربی سوربان ژاپن

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
۳تا۱۲

 اعتبارنامه

محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه سوربان ژاپن

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه سوروبان ژاپن
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3تا12سال

 اعتبارنامه

دفتر خیاطی ویز

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول

 اعتبارنامه

محاسبات ذهنی با چرتکه

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
5 سال 14 سال

بسته ی آموزش محاسبات ذهنی و چرتکه ای موسسه علمی آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم (یو سی مس،UCMAS )

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش محاسبه ذهنی با چرتکه (سوربان)
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
5 الی 13 سال

 اعتبارنامه

zero client tameshk

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم

 اعتبارنامه

محاسبات ذهنی ریاضی پیشرفته

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
محاسبات ذهنی ریاضی پیشرفته
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3 تا 17

 اعتبارنامه

کتاب رنگ آمیزی چهاربعدی پویا با فناوری واقعیت افزوده

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش رنگ آمیزی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3-10

 اعتبارنامه

کتاب رنگ آمیزی سحرآمیز با فناوری واقعیت افزوده

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش رنگ آمیزی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3-8

 اعتبارنامه

آموزش الفبای انگلیسی با کارتهای جادویی 4 بعدی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش الفبای انگلیسی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
4-12

 اعتبارنامه

سمیم

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
تمامی موضوعات درسی مورد نیاز در مقطع دبیرستان دوره اول و دوره دوم و همچنین پیش دبستانی
پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

طرلان(اولین بازی آموزش مهارت حل مشکلات اجتماعی برای کودکان ۸ سال به بالا)

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

لمو

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
خلاقیت و علوم الکترونیک و رباتیک
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
4 سال ب بالا با توجه به استعداد دانش آموز دارای بهره برداری های متفاوت می باشد

 اعتبارنامه

Syndicate content