گروه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه ها و تجهیزات آموزشی

میشا و کوشا ـ مجموعه‌ی دروس کامل پایه‌ی ششم

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
هدیه های آسمان
پایه: 
ششم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

دستگاه گرد کننده چندکاره اعداد ( تقریب زن )

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

خودآموز های درسی آریا پایه پیش دانشگاهی

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
پیش دانشگاهی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

خودآموز های درسی آریا پایه هشتم

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
دوم متوسطه اول
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

خودآموزهای درسی آریا پایه دهم

نوع محصول: 
کتاب الکترونیکی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
-
پایه: 
اول متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

بسته آموزشی ریاضیات آسان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
پرورش هوش منطقی-ریاضی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
10-12سال

 اعتبارنامه

100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب پایه ششم ابتدایی

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
ششم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
پنجم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
چهارم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
سوم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

100 برنامه و بازی آموزشی سنجاب - ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
دوم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - پایه اول ابتدایی

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
اول ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

بسته امورشی ریاضی دوم دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
<انتخاب کنید>

 اعتبارنامه

آسمان‌نمای دیجیتالی متحرک

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم

 اعتبارنامه

بسته هوش طلایی1

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
تکنیک تفکر و حل مساله 4
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
6 تا 12 سال

 اعتبارنامه

بسته هوش طلایی4

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
تکنیک تفکر و حل مساله 3
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
6 تا 12 سال

 اعتبارنامه

بسته هوش طلایی2

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
تکنیک تفکر و حل مساله 2
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
6 تا 12 سال

 اعتبارنامه

بسته هوش طلایی-پیش دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
تکنیک تفکر و حل مساله 1
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
6تا 12 سال

 اعتبارنامه

بسته هوش طلایی 3

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش تفکر و حل مساله
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
6 تا 12 سال

 اعتبارنامه

بسته آموزش ریاضی چهارم دبستان (باراد 4)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
<انتخاب کنید>

 اعتبارنامه

Syndicate content