گروه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه ها و تجهیزات آموزشی

بسته آموزشی توسعه ظرفیت‌های ذهنی و حافظه UCM3

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

شنی منی (تخته جادویی ماسه)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

الفبای رنگی شیپورچی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

تابلوی حروف الفبای آوینا (فرزانگان تهران)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

معمای حروف

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی

 اعتبارنامه

دومین گندم

نوع محصول: 
کمک درسی(همراه کتاب)

مشخصات اثر از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
درس و موضوع در آموزش رسمی: 
درس قرآن و هدیه های آسمان
پایه: 
دوم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

شن رنگی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم

 اعتبارنامه

گامی برای کودک (step kids)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

کیدکانت (kidcount)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

جداسازی پروتئین از مواد غذایی و تشخیص آن با استفاده از الکتروفورز افقی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم متوسطه دوم

 اعتبارنامه

بسته(کیت) استخراج DNA(دنا) از بافت گیاهی و پوششی دهان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
دوم متوسطه دوم

 اعتبارنامه

لوح ارزشیابی از نشانه‌ها(1) فارسی اول دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

لوح نگاره‌های فارسی اول دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

ضربینه

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش ضرب
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
سوم ابتدایی

 اعتبارنامه

کتاب تعاملی سیمرغ ـ اول دبستان (ورق زن)

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
درس و موضوع در آموزش رسمی: 
ابزار کمک آموزشی دروس اول ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

لوحه های پیام قرآنی سوم دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم ابتدایی

 اعتبارنامه

لوحه های پیام قرآنی دوم دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

لوحه های پیام قرآنی اول دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

لوحه های آموزش قرآن سوم دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم ابتدایی

 اعتبارنامه

Syndicate content