گروه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه ها و تجهیزات آموزشی

لوحه های آموزش قرآن دوم دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

لوحه های آموزش قرآن اول دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

جدول حروف الفبای فارسی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

لوح آموزش حروف استثنا و نشانه های 2

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

جدول ترکیب صامت ها ومصوت های اول دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

لوحه های آموزشی ریاضی اول دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی

 اعتبارنامه

دست سازه‌های دختر من

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی

 اعتبارنامه

دست ورزی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
پیش دبستانی و ایتدایی

 اعتبارنامه

2 دو تا - یادگیری آسان ضرب

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

کارت کتاب ترکیب صامت ها و مصوت ها - ویژه ی دانش آموزان اول دبستان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

بسته آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه روبوفا

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش محاسبه ذهنی با چرتکه روبوفا
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3 تا 15 سال

 اعتبارنامه

مدل DNA

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

مجموعه تشریح

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم

 اعتبارنامه

بازی آموز مهارت ها- فرزند شکوفا

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
شمارش پلکانی و مفاهیم چهارعمل اصلی به صورت شناختی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3 تا 9 سال

 اعتبارنامه

آفرین صد آفرین

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
درس و موضوع در آموزش رسمی: 
آموزش الفبا با ترانه های شاد و جذاب (شامل 16 حروف) ( الف – ژ)، بهمراه دیکته گو، تشدید و صدا ها
پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
اول ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مجموعه آموزشی علوم ششم ابتدایی

قالب فیلم: 
پویانمایی
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

پایه: 
ششم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مجموعه آموزشی علوم دوم ابتدایی

قالب فیلم: 
پویانمایی
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

پایه: 
دوم ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مجموعه آموزشی علوم اول ابتدایی

قالب فیلم: 
پویانمایی
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

پایه: 
اول ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

بسته ی اموزش ریاضی پیش دبستان باراد

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
<انتخاب کنید>

 اعتبارنامه

معلم‌یار پنجم دبستان (باراد 5)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
پنجم ابتدایی

 اعتبارنامه

Syndicate content