گروه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه ها و تجهیزات آموزشی

دفترمشق چوبی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

سگال

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

اولین گندم

نوع محصول: 
کمک درسی(همراه کتاب)

مشخصات اثر از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
پایه: 
اول ابتدایی
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

چرتکه شش مهره

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
محاسبه چهار عمل اصلی با چرتکه و ذهنی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
7الی 12

 اعتبارنامه

دنیای درسا

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

درسابازار

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

فندقستان

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

طرح ریاضی آسان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

بسته آموزشی مهارت های ذهنی UCM3

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
تقویت حافظه، تمرین های ذهنی، بگارگیری حافظه
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
9 تا 12سال

 اعتبارنامه

www.daneshamozebartar.ir

نوع محصول: 
تکلیف الکترونیکی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

آموزینو

نوع محصول: 
آزمون ساز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

ترافیک آباد

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
مفاهیم و قوانین راهنمایی و رانندگی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
12 سال و بالاتر

 اعتبارنامه

کدوم درسته؟

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
نکات و رفتارهای ایمن در ترافیک- قوانین راهنمایی و رانندگی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
5 سال و بالاتر

 اعتبارنامه

مهارت محاسبات سریع ذهنی مبتکران(IQMAS)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
پرورش مهارتهای فکری و ذهنی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
13 الی 18 سال

 اعتبارنامه

بسته رباتیک یار دبستانی ویدا

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی

 اعتبارنامه

مجموعه اشکال هندسی شادآموز ویژه آموزش مفاهیم کسرها

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی

 اعتبارنامه

بسته آموزشی و مهارت ورزی آی سیب

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش آیتم های یازده گانه ویژه آموزش ابتدایی و با بهره گیری از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
4 تا 8 سال

 اعتبارنامه

چرتکه

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

گام به گام با آوا آموزش موسیقی کودک

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
4 تا 10 سال

 اعتبارنامه

مداد کاشتنی مریان

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش حفظ محیط زیست و استفاده از مواد بازیافتی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
5 الی 15

 اعتبارنامه

Syndicate content