فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
آپتار شرکت آروند مروارید آرون نرم افزار 1398-12-27 23 1399-12-29 23
معلم آنلاین آقای علیرضا باستانی نرم افزار 1398-12-24 10 1399-06-31 23
اپلیکیشن محتوا ساز آموزشی با عنوان «فاپرا» شرکت محمدرضا رحمت پور نرم افزار 1398-12-25 14 1399-12-25 23
سامانه آینده ساز شرکت دانشگران ایده سایمان نرم افزار 1398-12-25 14 1399-12-29 23
دیکته کارت تصویری الفبای فارسی آقای آقای دانیال سلطانی وسایل آموزشی 1400-12-05 13 1400-06-31 23
آموزش ساخت و پرواز هواپیمای مدل جمپا شرکت تحقیقات صنعتی خلاقیت برتر بروجن وسایل آموزشی 1398-12-04 11 1400-06-31 23
اپلیکیشن گلاسور شرکت فناوران دانش گستر برخط آوا نرم افزار 1398-11-20 12 1399-11-30 23
واقعیت افزوده دانی و آناتومی بدن انسان (داناتومی) شرکت شرکت واقعیت‌نمای دانش‌گستر فرتاک نرم افزار 1398-11-23 13 1400-06-31 23
واقعیت افزوده دانی و دایناسورها (دانیناسور) شرکت واقعیت نمای دانش گستر فرتاک نرم افزار 1398-11-23 13 1400-06-31 23
اسپید استکس موسسه انجمن آفرینش تفکر حرکتی وسایل آموزشی 1398-11-20 14 1400-06-31 23
پی بات شرکت هوشمند افزار صنعت پویا وسایل آموزشی 1398-11-21 23 1400-06-31 23
کارتهای تقویت املای کیمیانا خانم کبری لطفی وسایل آموزشی 1398-11-16 13 1400-03-31 23
راکت بیس موسسه انجمن آفرینش تفکر حرکتی وسایل آموزشی 1400-06-31 23
ازهار الربیع (التمهیدیه 1) موسسه مجتمع آموزشی فضه وسایل آموزشی 1398-11-19 14 1400-06-31 23
پیام رسان آهیل شرکت رهپویان آرمان نگرش نوین اکسون نرم افزار 1398-11-05 23 1399-11-30 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی دبستان 3 شرکت دانش گسترپویا (دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 11 1400-06-31 23
بازی فکری ذهن آزما آقای بهمن بیدرنگ وسایل آموزشی 1398-09-10 11 1400-09-30 23
اپلیکیشن میشا و کوشا (اول تا پنجم دبستان نسخه اندروید) شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1398-09-12 11 1399-09-30 23
محاسب پیشرو مدرسه آقای سلیمان خسروی چراغبدال نرم افزار 1398-09-09 17 1399-09-30 23
هجاخوانی چارتی خانم مریم فاضل مسائلی وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
کدوم شکل ... ؟ کدوم طرح ...؟ خانم مریم فاضل مسائلی وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
بسته آموزش رباتیک دانابات لایت شرکت دانش افروزان نوین آراز (داناکو) وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
بسته آموزش رباتیک دانابات ادونس شرکت دانش افروزان نوین آراز (داناکو) وسایل آموزشی 1398-08-27 10 1401-08-30 23
نویسندگان کوچک خانم راضیه نوروزی وسایل آموزشی 1398-08-19 10 1400-08-30 23
اپلیکیشن رامان آقای شهاب اسماعیل‌یان نرم افزار 1398-07-10 10 1399-07-30 23
اپلیکیشن کلاسگرام موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان نرم افزار 1398-08-11 09 1399-08-30 23
بزرگنمای پرتو (بزرگنمای نمونه‌های آزمایشگاهی) آقای محسن کریم پور اذر وسایل آموزشی 1398-08-01 14 1401-08-30 23
تخته ضرب آقای کوروش آذری برنی وسایل آموزشی 1398-07-29 10 1401-07-30 23
موب اسکوپ دانش آموزی با بزرگنمایی 180 برابر شرکت پرتو سازان رویان کاسپین وسایل آموزشی 1398-07-20 14 1401-07-30 23
شن رنگی آقای حسین برزگر نظری وسایل آموزشی 1398-07-17 14 1401-07-30 23
«نورون» شرکت ایده پردازان هوشمند آریا نرم افزار 1398-07-10 16 1399-07-30 23
دایره اعداد 1 تا 10 آقای کوروش آذری برنی وسایل آموزشی 1398-07-17 10 1401-07-30 23
بازی جمع قفل و کلید خانم نرگس صیادماهرنیا وسایل آموزشی 1398-07-10 11 1401-07-30 23
دانگو خانم هیفا بحری وسایل آموزشی 1398-06-31 16 1401-06-31 23
بازی، سرعت، ریاضی آقای اسماعیل روئین تن وسایل آموزشی 1398-06-30 14 1401-06-31 23
الفبای رنگی شیپورچی خانم فاطمه رستم زاده وسایل آموزشی 1398-06-30 15 1401-06-31 23
جعبه الفبای کلمات خورشیدی خانم امل السادات موسوی/ آتنا نیسی وسایل آموزشی 1398-06-30 15 1401-06-31 23
درس دین و زندگی غیر تجاری شبکه دانش و پژوهش سگال فیلم آموزشی
میله‌های امیک آقای رضا صادقی وسایل آموزشی 1398-05-14 15 1401-05-31 23
بازی ساخت واژگان سه حرفی آقای حمید پرویز وسایل آموزشی 1398-05-14 09 1401-05-31 23
کم و بیش آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1398-05-16 15 1401-05-31 23
محور آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1398-05-20 11 1401-05-31 23
پرگار مسطح آسان رسم دایره‌ای شکل آقای محمود غفاری وسایل آموزشی 1398-05-12 10 1401-05-31 23
بسته اموزشی مدیریت هیجانات و احساسات (ماهک) موسسه بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان (رکن) وسایل آموزشی 1398-05-12 13 1401-05-31 23
ارمغان توس آقای شهرام شمشیری نرم افزار 1398-05-09 08 1399-05-31 23
سامانه اتوماسیون آموزشی با عنوان «اپلیکیشن مَدیار» شرکت ایده نخست فَرداد نرم افزار 1398-04-15 15 1399-04-31 23
سرگرمی لگوی آرمیتا آقای سیدمحمود فخری / آرش صفوی نرم افزار 1398-03-08 14 1401-03-31 23
لرنیتو (LERNITO) شرکت توسعه و فناوری آوید اروند نرم افزار 1398-03-04 10 1399-03-31 23
حروف الفبای آهنربایی بردیا آقای حسین برزگر نظری وسایل آموزشی 1398-04-03 12 1401-02-31 10
آی درس (iDars) آقای سیدعلیرضا حسینی نرم افزار 1398-03-04 10 1399-03-31 23