فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/sort icon نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
جدول آمیک آقای رضا صادقی وسایل آموزشی 1396-08-15 23 1399-08-30 23
خطکش کسرهای متعارفی و اعشاری آقای مهرگان شمسائی وسایل آموزشی 1396-05-22 23 1399-05-31 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی قندق ـ علوم پنجم ایتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1400-06-31 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی فندق ـ علوم سوم ابتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1399-06-31 23
مجموعه فیلم‌های‌ آموزشی فندق ـ علوم چهارم ابتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1400-06-31 23
قصه های گلی و بابا کرم آقای مجتبی باحشمت فیلم آموزشی 1396-11-03 23 1399-11-15 23
بسته آموزشی محاسبات ذهنی با استفاده از کتاب و چرتکه آقای آقای علیرضا جهانی نسب وسایل آموزشی 1396-06-21 23 1399-06-31 23
چرتکه واک مث آقای وحید عالنمیان وسایل آموزشی 1396-06-01 23 1399-05-31 23
بسته امورشی ریاضی دوم دبستان آقای آقای حسن هاشم پور وسایل آموزشی 1396-08-14 23 1399-08-30 23
امجیکو آقای محمدقریشی نژاد وسایل آموزشی 1396-10-04 23 1399-10-15 23
قصه های گلی و بابا کرم 2 آقای مجتبی باحشمت فیلم آموزشی 1396-11-03 23 1399-11-15 23
فیلم کارگاه تندخوانی فانتوم پیشزفته آقای سعید محمدی فیلم آموزشی 1396-10-05 23 1399-10-15 23
بسته آموزشی رباتیک آقای محمدحسین کارگر وسایل آموزشی 1399-04-28 10 1400-06-31 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی فندق ـ بدن انسان آقای رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 11 1400-06-31 23
!- قلم هوشمند بینا : صوتی و تصویری 2- تبلت های اموزشی آقای محمد سرلک وسایل آموزشی 1396-05-09 23 1399-05-31 23
کیت الکترونیکی نورهای رنگین آقای رضا سراج وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
آرایه کارت آقای رشید خدامی افشاری و خانم زکیه کمالی وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
جدول چند منظوره آریو آقای حامد پور طالبی فیروزآبادی وسایل آموزشی 1396-07-03 23 1399-07-15 23
جدولضرب پازلی آریو آقای حامد پور طالبی فیروزآبادی وسایل آموزشی 1396-07-03 23 1399-07-15 23
ساعت آموزشی آریو آقای حامد پورطالبی فیروزآبادی وسایل آموزشی 1396-07-23 23 1399-07-30 23
کتاب رنگ آمیزی چهاربعدی پویا با فناوری واقعیت افزوده آقای حسین قلعه وسایل آموزشی 1396-08-23 23 1399-08-30 23
کتاب رنگ آمیزی سحرآمیز با فناوری واقعیت افزوده آقای مجید عابدی وسایل آموزشی 1396-08-23 23 1399-08-30 23
آموزش الفبای انگلیسی با کارتهای جادویی 4 بعدی آقای مجید عابدی وسایل آموزشی 1396-08-23 23 1399-08-30 23
لمو آقای امین شریف دینی وسایل آموزشی 1396-08-23 23 1399-08-30 23
صفخه محورهای مختصات دکارتی آقای مهرگان شمسایی وسایل آموزشی 1396-09-08 23 1399-08-15 23
ّبسته باغبانی میشا آقای پرهام ملک محمدی نوری وسایل آموزشی 1396-11-11 23 1399-11-30 23
بسته دانش آموزی با حجم تقریبی 40 گیگ با نصب آسان آقای محمدرضا توکلی نرم افزار 1396-11-11 23 1399-11-30 23
چرتکه شش مهره آقای جمشید ابراهیمی مقدم وسایل آموزشی 1396-12-07 23 1399-12-29 23
www.daneshamozebartar.ir آقای عباس پورشامی نرم افزار 1396-12-15 11 1399-12-29 23
جادوی قطعات الگو در آموزش کسر - پایه سوم آقای حمداله صدری وسایل آموزشی 1397-01-22 09 1400-01-31 23
بسته رباتیک یار دبستانی ویدا آقای محمدرضا مروتی وسایل آموزشی 1396-12-26 11 1399-12-29 23
صفحه آموزش کسر متعارفی و اعشاری (کسرهای گویا ) آقای مهرگان شمسایی وسایل آموزشی 1397-02-01 10 1400-01-31 23
گاهشمار تاریخ 14 قرن آقای سید حسین میری وحید وسایل آموزشی 1397-02-04 07 1400-02-15 23
ضرب آموز آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1397-02-08 09 1400-02-15 23
بخشینه آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1397-04-30 10 1400-04-31 23
مانا آقای کامبیز واحدی نرم افزار 1397-02-09 11 1400-02-15 23
خط کش محور اعداد حسابی و صحیح آقای مهرگان شمسایی وسایل آموزشی 1396-05-22 10 1399-05-31 23
مداد کاشتنی مریان آقای پرهام ملک محمدی نوری وسایل آموزشی 1396-08-29 12 1399-08-30 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - پایه اول ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-03-30 11 1400-03-31 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب پایه ششم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-03-30 11 1400-03-31 23
100 برنامه و بازی آموزشی سنجاب - ریاضی پایه ی دوم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی سوم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 08 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
کلاسه (سیستم جامع ارتباطی مدیریت مدرسه) آقای امیر گیلانپور نرم افزار 1398-05-13 11 1399-05-31 23
دفترمشق چوبی آقای محمد اسدی وسایل آموزشی 1397-05-27 12 1400-05-31 23
ضربینه آقای رضا محمدقاسمی وسایل آموزشی 1397-06-21 10 1400-06-31 23
کیدکانت (kidcount) آقای بسیم ممتازی وسایل آموزشی 1397-07-09 10 1400-07-30 23
تابلوی حروف الفبای آوینا (فرزانگان تهران) آقای ابوالفتح عرب وسایل آموزشی 1397-08-21 10 1400-08-30 23
آموزش کتاب درسی تاریخ دهم انسانی در یک صفحه آقای مسلم میرزاوند وسایل آموزشی 1397-09-19 10 1400-09-30 23