فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/sort icon نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
به غیر ساعتم،زمان هم در دستم است موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 23 1399-10-30 23
من به عامل بودن عادت دارم موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
من می دانم دیشب دیروز به پایان رسیده است موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
من مشکلات را وزنه های باشگاه بدنسازی دنیا می دانم قسمت 2 موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 14 1399-10-30 23
تکلیف را با دیگران روشن کن موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
تو به اندازه کافی ،کافی هستی موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-09-30 23
من مشکلات را وزنه های باشگاه بدنسازی دنیا می دانم قسمت 1 موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 14 1399-10-30 23
کلید تغییر را بزن(باور) موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-25 23 1399-10-30 23
چه هدفی مهمتر از زندگی کردن موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 16 1399-10-30 23
تو شاهزاده آفریده شده ای موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
کیت آموزش ریاضی کلاس ششم دبستان موسسه ماوای اندیشه ها و انگیزه ها وسایل آموزشی 1396-11-01 23 1399-10-30 23
دنیای درسا موسسه زیست بوم مجازی درسا نرم افزار 1396-11-01 23 1399-10-30 23
درسابازار موسسه زیست بوم مجازی درسا نرم افزار 1396-11-01 11 1399-10-30 23
فندقستان موسسه زیست بوم مجازی درسا نرم افزار 1396-11-01 11 1399-10-30 23
همراه مهربان موسسه بینش پژوهان فن آور سپاهان نرم افزار 1396-12-15 23 1399-12-29 23
ملکه رنگ ها موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا وسایل آموزشی 1396-12-23 12 1399-12-29 23
اولین گندم موسسه انتشارات ندای آسمانی نرم افزار 1396-12-19 15 1399-12-29 23
اپلیکیشن قبولی موسسه فن آوری چیستا نوین قبولی آسان نرم افزار 1399-02-14 10 1399-12-29 23
ماکت مغناطیسی طراحی اندام موسسه رسام افزار نوین پارس وسایل آموزشی 1396-12-27 11 1399-12-29 23
راهگمان موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا وسایل آموزشی 1397-01-28 10 1400-01-31 23
کشتی موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا وسایل آموزشی 1397-01-28 10 1400-01-31 23
فرزندانی برای آینده موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-01-28 10 1400-01-31 23
ماشین خورشیدی موسسه انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-01-29 12 1400-01-31 23
طراوت غنچه ها موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 10 1400-01-31 23
کودک و رسانه موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 10 1400-01-31 23
اتاق شادی موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 11 1400-01-31 23
هم شاگردی سلام موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 10 1400-01-31 23
محاسبات ذهنی ریاضی پیشرفته موسسه فکر آفرین هوشمند خلاق وسایل آموزشی 1396-07-02 10 1399-07-15 23
بسته آموزشی مهارت های ذهنی UCM3 موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان وسایل آموزشی 1397-03-01 10 1400-02-31 23
چرتکه سورابان موسسه گروه آموزشی ماهران کودک وسایل آموزشی 1397-02-26 10 1400-02-31 23
ربات دو کاره موسسه گروه آموزشی آساد وسایل آموزشی 1397-03-01 10 1400-02-31 23
توربین رومیزی موسسه انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-31 12 1400-02-31 23
انیمیشن ساز موسسه انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-03-02 10 1400-03-15 23
روبوکد موسسه علمی ـ آموزشی راه امید وسایل آموزشی 1397-04-23 11 1400-04-31 23
حرکت ربات با فشار آب و هوا موسسه پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31
لوحه های آموزش قرآن دوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31 23
لوحه های آموزشی ریاضی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31 23
لوحه های پیام قرآنی دوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 11 1400-04-31 23
لوحه های پیام قرآنی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-01 10 1400-04-31 23
لوحه های آموزش قرآن سوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31 23
لوح آموزش حروف استثنا و نشانه های 2 موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-03 09 1400-05-31 23
جدول حروف الفبای فارسی موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-03 08 1400-05-31 23
لوحه های پیام قرآنی سوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-03 09 1400-05-31 23
لوحه های آموزش قرآن اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-07 09 1400-05-31 23
جدول ترکیب صامت ها ومصوت های اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-07 09 1400-05-31 23
دست سازه‌های دختر من موسسه دانش سپند نوید آریا وسایل آموزشی 1397-05-27 12 1400-05-31 23
لوح نگاره‌های فارسی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-14 13 1400-06-31 23
لوح ارزشیابی از نشانه‌ها(1) فارسی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-27 11 1400-05-31 23
دومین گندم موسسه انتشارات ندای آسمانی نرم افزار 1397-10-16 10 1400-10-30 23
گامی برای کودک (step kids) موسسه گروه آموزشی ماهران کودک وسایل آموزشی 1397-10-30 10 1400-10-29 23