فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامهsort icon
خطکش کسرهای متعارفی و اعشاری آقای مهرگان شمسائی وسایل آموزشی 1396-05-22 23 1399-05-31 23
روبوپویا شرکت پویا گیتی هوشمند وسایل آموزشی 1396-05-23 23 1399-05-31 23
ستاره شرکت ریاضی ستاره آموزش آسیا وسایل آموزشی 1396-05-23 23 1399-05-31 23
لکو مس شرکت لکو(لذت الکترونیک ایرانیان) وسایل آموزشی 1396-06-01 23 1399-05-31 23
چرتکه واک مث آقای وحید عالنمیان وسایل آموزشی 1396-06-01 23 1399-05-31 23
!- قلم هوشمند بینا : صوتی و تصویری 2- تبلت های اموزشی آقای محمد سرلک وسایل آموزشی 1396-05-09 23 1399-05-31 23
خط کش محور اعداد حسابی و صحیح آقای مهرگان شمسایی وسایل آموزشی 1396-05-22 10 1399-05-31 23
پک آموزشی سطح یک (کیف قرمز) همراه با چهار جلد کتاب آموزشی موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان وسایل آموزشی 1396-05-31 11 1399-05-31 23
کلاسه (سیستم جامع ارتباطی مدیریت مدرسه) آقای امیر گیلانپور نرم افزار 1398-05-13 11 1399-05-31 23
سگال غیر تجاری شبکه دانش و پژوهش سگال نرم افزار
ارمغان توس آقای شهرام شمشیری نرم افزار 1398-05-09 08 1399-05-31 23
درس دین و زندگی غیر تجاری شبکه دانش و پژوهش سگال فیلم آموزشی
زبل و زرنگ1 موسسه بین المللی نوآوران چندرسانه ای ایرانیان نرم افزار 1396-06-11 23 1399-06-15 23
سیستم محاسبات سریع ذهنی ریاضی(iqmas) شرکت شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
وسیله آموزشی توانا خانم ژاله ابراهیمیان وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
چرتکه (سوربان) موسسه آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم وسایل آموزشی 1396-06-19 23 1399-06-31 23
چرتکه دهگانی ویرا موسسه آموزشگاه علمی آزاد ذهن برتر وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی فندق ـ علوم سوم ابتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1399-06-31 23
میشا و کوشا دوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا چهارم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا سوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا اول دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
بسته آموزشی محاسبات ذهنی با استفاده از کتاب و چرتکه آقای آقای علیرضا جهانی نسب وسایل آموزشی 1396-06-21 23 1399-06-31 23
نرم افزار آموزشی و کمک آموزشی میشا و کوشا پایه پنجم دبستان شرکت انتشارات داده پردازی ویراپارسیان نرم افزار 1395-06-25 23 1399-06-31 23
مجموعه الفبای فارسی و اعداد مغناطیسی شادآموز خانم اعظم موسایی سنجری وسایل آموزشی 1396-06-20 13 1399-06-31 23
دبرنای کلمات خانم مریم فاضل مسائلی وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
کیت الکترونیکی نورهای رنگین آقای رضا سراج وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
آرایه کارت آقای رشید خدامی افشاری و خانم زکیه کمالی وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
جورچین هندسی شرکت طراحان ایده‌پرداز هارا وسایل آموزشی 1396-06-29 10 1399-06-31 23
جورچین داستانی شرکت طراحان ایده‌پرداز هارا وسایل آموزشی 1396-06-29 11 1399-06-31 23
معلم آنلاین آقای علیرضا باستانی نرم افزار 1398-12-24 10 1399-06-31 23
بسته پایه لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته موزائیکی لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته ماشین های ساده لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته رباتیک پایه لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته رباتیک پیشرفته لگوی آموزشی شرکت ساخت اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته مکانیک لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته بالابردن توانایی قدرتمندسازی ضرایب هوشی موسسه فکرآفرین هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-02 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی-پیش دبستان موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی2 موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی 3 موسسه موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی4 موسسه موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی1 موسسه موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
مکعب روبیک موسسه موسسه فکرآفرین هوشمند خلاق وسایل آموزشی 1396-07-02 23 1399-07-15 23
دستگاه گرد کننده چندکاره اعداد ( تقریب زن ) خانم محبوبه کوره پز جوان وسایل آموزشی 1396-07-02 23 1399-07-15 23
جدول چند منظوره آریو آقای حامد پور طالبی فیروزآبادی وسایل آموزشی 1396-07-03 23 1399-07-15 23
جدولضرب پازلی آریو آقای حامد پور طالبی فیروزآبادی وسایل آموزشی 1396-07-03 23 1399-07-15 23
بسته آموزشی ریاضیات آسان-رده دانش پژوه موسسه پرورش هوش های چندگانه آریا وسایل آموزشی 1396-07-26 23 1399-07-15 23
[جعبه نوشتاری خانم نسرین رئیسی فرد وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
پازل املا خانم نسرین رئیسی فرد وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23