فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامهsort icon
آزمون یار شرکت راهبردهای نوین دانش نرم افزار 1396-01-21 23 1399-01-31 23
بورد کمک آموزشی شاد آموز خانم اعظم موسایی سنجری وسایل آموزشی 1396-03-30 23 1399-03-31 23
لکو کیدز شرکت لکو(لذت الکترونیک ایرانیان) وسایل آموزشی 1396-03-17 23 1399-03-31 23
لکو ربو 1 شرکت لکو(لذت الکترونیک ایرانیان) وسایل آموزشی 1396-03-17 23 1399-03-31 23
قلم هوشمند نگین یکتا نگین رایانه وسایل آموزشی
جورچین کلمات خانم عارفه ذوالعلی میبدی وسایل آموزشی 1396-03-17 23 1399-03-31 23
بسته آموزش ریاضی شرکت راشین الفبا وسایل آموزشی 1396-03-13 23 1399-03-31 23
کندوی کلمات خانم عارفه ذوالعلی میبدی وسایل آموزشی 1396-03-17 23 1399-03-31 23
کیت جذاب الکتریسته آقای سیدمحمد صحراییان و خانم عاطفه کمالپور ادیب وسایل آموزشی 1396-04-13 23 1399-03-31 23
ادبیات (آرایه های ادبی) موسسه حرف آخر فیلم آموزشی 1396-04-28 11 1399-03-31 23
آی درس (iDars) آقای سیدعلیرضا حسینی نرم افزار 1398-03-04 10 1399-03-31 23
لرنیتو (LERNITO) شرکت توسعه و فناوری آوید اروند نرم افزار 1398-03-04 10 1399-03-31 23
موزه ملی ایران آقای ابوالفضل وکیلی فیلم آموزشی 1396-04-25 23 1399-04-25 23
گلسان وحی در موزه ملی ایران آقای ابوالفضل وکیلی فیلم آموزشی 1396-04-25 23 1399-04-31 23
زرین و سیمین در موزه ملی ایران و موزه رضاعباسی وموزه های خارجی آقای ابوالفضل وکیلی فیلم آموزشی 1396-04-25 23 1399-04-31 23
موزه رضاعباسی آقای ابوالفضل وکیلی فیلم آموزشی 1396-04-25 23 1399-04-31 23
چاه آرتزین شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1396-04-27 23 1399-04-31 23
میزتکتونیک شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1396-04-27 23 1399-04-31 23
اپلیکیشن زنگ مدرسه شرکت پردازشگران یکتا نوین عصر آریا نرم افزار 1398-04-30 11 1399-04-31 23
سامانه اتوماسیون آموزشی با عنوان «اپلیکیشن مَدیار» شرکت ایده نخست فَرداد نرم افزار 1398-04-15 15 1399-04-31 23
پکیج هوش مالی موسسه کودکان ثروت ساز پیشرو وسایل آموزشی 1396-05-10 23 1399-05-05 23
خطکش کسرهای متعارفی و اعشاری آقای مهرگان شمسائی وسایل آموزشی 1396-05-22 23 1399-05-31 23
روبوپویا شرکت پویا گیتی هوشمند وسایل آموزشی 1396-05-23 23 1399-05-31 23
ستاره شرکت ریاضی ستاره آموزش آسیا وسایل آموزشی 1396-05-23 23 1399-05-31 23
لکو مس شرکت لکو(لذت الکترونیک ایرانیان) وسایل آموزشی 1396-06-01 23 1399-05-31 23
چرتکه واک مث آقای وحید عالنمیان وسایل آموزشی 1396-06-01 23 1399-05-31 23
!- قلم هوشمند بینا : صوتی و تصویری 2- تبلت های اموزشی آقای محمد سرلک وسایل آموزشی 1396-05-09 23 1399-05-31 23
خط کش محور اعداد حسابی و صحیح آقای مهرگان شمسایی وسایل آموزشی 1396-05-22 10 1399-05-31 23
پک آموزشی سطح یک (کیف قرمز) همراه با چهار جلد کتاب آموزشی موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان وسایل آموزشی 1396-05-31 11 1399-05-31 23
اپلیکیشن اتد شرکت هوش مصنوعی لیان نرم افزار 1398-05-07 10 1399-05-31 23
کلاسه (سیستم جامع ارتباطی مدیریت مدرسه) آقای امیر گیلانپور نرم افزار 1398-05-13 11 1399-05-31 23
سگال غیر تجاری شبکه دانش و پژوهش سگال نرم افزار
ارمغان توس آقای شهرام شمشیری نرم افزار 1398-05-09 08 1399-05-31 23
درس دین و زندگی غیر تجاری شبکه دانش و پژوهش سگال فیلم آموزشی
زبل و زرنگ1 موسسه بین المللی نوآوران چندرسانه ای ایرانیان نرم افزار 1396-06-11 23 1399-06-15 23
سیستم محاسبات سریع ذهنی ریاضی(iqmas) شرکت شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
وسیله آموزشی توانا خانم ژاله ابراهیمیان وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
چرتکه (سوربان) موسسه آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم وسایل آموزشی 1396-06-19 23 1399-06-31 23
چرتکه دهگانی ویرا موسسه آموزشگاه علمی آزاد ذهن برتر وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا دوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا چهارم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا سوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا اول دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
بسته آموزشی محاسبات ذهنی با استفاده از کتاب و چرتکه آقای آقای علیرضا جهانی نسب وسایل آموزشی 1396-06-21 23 1399-06-31 23
نرم افزار آموزشی و کمک آموزشی میشا و کوشا پایه پنجم دبستان شرکت انتشارات داده پردازی ویراپارسیان نرم افزار 1395-06-25 23 1399-06-31 23
مجموعه الفبای فارسی و اعداد مغناطیسی شادآموز خانم اعظم موسایی سنجری وسایل آموزشی 1396-06-20 13 1399-06-31 23
دبرنای کلمات خانم مریم فاضل مسائلی وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
کیت الکترونیکی نورهای رنگین آقای رضا سراج وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
آرایه کارت آقای رشید خدامی افشاری و خانم زکیه کمالی وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
جورچین هندسی شرکت طراحان ایده‌پرداز هارا وسایل آموزشی 1396-06-29 10 1399-06-31 23