فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصولsort icon دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
روبوکد موسسه علمی ـ آموزشی راه امید وسایل آموزشی 1397-04-23 11 1400-04-31 23
!- قلم هوشمند بینا : صوتی و تصویری 2- تبلت های اموزشی آقای محمد سرلک وسایل آموزشی 1396-05-09 23 1399-05-31 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی سوم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 08 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - پایه اول ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-03-30 11 1400-03-31 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب پایه ششم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-03-30 11 1400-03-31 23
100 برنامه و بازی آموزشی سنجاب - ریاضی پایه ی دوم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
2 دو تا - یادگیری آسان ضرب شرکت انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-02 10 1400-04-15 23
monta شرکت ایده پردازان عصر نو نرم افزار 1396-10-30 23 1399-10-30 23
Shimi_1 خانم فاطمه افشار نرم افزار 1396-10-23 14 1399-10-30 23
www.daneshamozebartar.ir آقای عباس پورشامی نرم افزار 1396-12-15 11 1399-12-29 23
zero client tameshk شرکت مهرورزان جوان کاشان وسایل آموزشی 1396-09-08 23 1399-09-15 23
[جعبه نوشتاری خانم نسرین رئیسی فرد وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
«نورون» شرکت ایده پردازان هوشمند آریا نرم افزار 1398-07-10 16 1399-07-30 23
آتش فشان خانگی شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1396-12-15 14 1399-12-29 23
آرایه کارت آقای رشید خدامی افشاری و خانم زکیه کمالی وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
آزمایشگاه کارآگاهی شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1396-12-23 14 1399-12-29 23
آزمون یار راهبردهای نوین دانش نرم افزار
آسان نقاله ی دانش آموزی خانم لیلا اشکوتی وسایل آموزشی 1397-03-31 11 1400-03-31 23
آسمان‌نمای دیجیتالی متحرک شرکت اندیشمندان جوان شباهنگ وسایل آموزشی 1398-11-23 11 1400-06-31 23
آفرین صد آفرین آقای حسن مکتوبی نرم افزار 1399-02-22 13 1400-06-31 23
آموزش سایت همگام مدارس خانم منصوره سعیدفر نرم افزار 1397-03-08 08 1400-03-15 23
آموزش الفبای انگلیسی با کارتهای جادویی 4 بعدی آقای مجید عابدی وسایل آموزشی 1396-08-23 23 1399-08-30 23
آموزش دروس قرآن، فارسی، علوم، ریاضی دبستان2 شرکت دانش گسترپویا(دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 11 1400-06-31 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی دبستان 3 شرکت دانش گسترپویا (دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 11 1400-06-31 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی سال دبستان 1 شرکت دانش گسترپویا(دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 23 1400-06-31 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی سال دبستان 1 شرکت دانش گسترپویا (دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 10 1400-06-31 23
آموزش ساخت و پرواز هواپیمای مدل جمپا شرکت تحقیقات صنعتی خلاقیت برتر بروجن وسایل آموزشی 1398-12-04 11 1400-06-31 23
آموزش ویژوال بیسک رستگار خانم نیره رستگار مقدم نرم افزار 1396-11-24 23 1399-11-30 23
آموزش کتاب درسی تاریخ دهم انسانی در یک صفحه آقای مسلم میرزاوند وسایل آموزشی 1397-09-19 10 1400-09-30 23
آموزینو شرکت پارس افزار آرون نرم افزار 1396-12-15 23 1399-12-29 23
آپتار شرکت آروند مروارید آرون نرم افزار 1398-12-27 23 1399-12-29 23
آکادمی یاسان آقای عبدالله فیض اله زاده نرم افزار 1398-12-24 11 1399-12-29 23
اتاق شادی موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 11 1400-01-31 23
اجزای گیاهان شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1396-11-10 23 1399-11-30 23
ارمغان توس آقای شهرام شمشیری نرم افزار 1398-05-09 08 1399-05-31 23
ازهار الربیع (الاساسیه) موسسه مجتمع آموزشی فضه وسایل آموزشی 1399-01-19 17 1400-06-31 23
ازهار الربیع (التمهیدیه 1) موسسه مجتمع آموزشی فضه وسایل آموزشی 1398-11-19 14 1400-06-31 23
اسرار نوری شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-02 09 1400-02-15 23
اسمارتی سخنگو (بسته قلم هوشمند ویژه کودکان) موسسه آوای هوشمند قلم وسایل آموزشی 1396-08-23 23 1399-08-30 23
اسپید استکس موسسه انجمن آفرینش تفکر حرکتی وسایل آموزشی 1398-11-20 14 1400-06-31 23
الفبای آموزشی یادیار خانم سحر صدری وسایل آموزشی 1397-01-20 10 1400-01-20 23
الفبای آهنربایی فارسی خانم فاطمه رحمانی وسایل آموزشی 1397-10-30 09 1400-10-23 23
الفبای جادویی (واقعیت افزوده) آقای غلامرضا اسدپور نرم افزار 1399-04-24 14 1400-06-31 23
الفبای رنگی شیپورچی خانم فاطمه رستم زاده وسایل آموزشی 1398-06-30 15 1401-06-31 23
الفبای مغناطیسی راشین شرکت راشین الفبا وسایل آموزشی 1396-08-29 23 1399-08-30 23
الکترولیز در مایع رنگی شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1396-11-11 23 1399-11-30 23
الکتریسیته ساکن شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1396-12-23 13 1399-12-29 23
الگو ساز خانم ملیحه پیعمبرزاده وسایل آموزشی 1396-10-30 23 1399-10-30 23