فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصولsort icon تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
مجموعه فیلم‌های آموزشی قندق ـ علوم پنجم ایتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1400-06-31 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی فندق ـ علوم سوم ابتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1399-06-31 23
مجموعه فیلم‌های‌ آموزشی فندق ـ علوم چهارم ابتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1400-06-31 23
قصه های گلی و بابا کرم آقای مجتبی باحشمت فیلم آموزشی 1396-11-03 23 1399-11-15 23
قصه های گلی و بابا کرم 2 آقای مجتبی باحشمت فیلم آموزشی 1396-11-03 23 1399-11-15 23
فیلم کارگاه تندخوانی فانتوم پیشزفته آقای سعید محمدی فیلم آموزشی 1396-10-05 23 1399-10-15 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی فندق ـ بدن انسان آقای رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 11 1400-06-31 23
جمع بندی قسمت اول موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 10 1399-10-30 23
به غیر ساعتم،زمان هم در دستم است موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 23 1399-10-30 23
من به عامل بودن عادت دارم موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
من می دانم دیشب دیروز به پایان رسیده است موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
من مشکلات را وزنه های باشگاه بدنسازی دنیا می دانم قسمت 2 موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 14 1399-10-30 23
تکلیف را با دیگران روشن کن موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
تو به اندازه کافی ،کافی هستی موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-09-30 23
من مشکلات را وزنه های باشگاه بدنسازی دنیا می دانم قسمت 1 موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 14 1399-10-30 23
کلید تغییر را بزن(باور) موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-25 23 1399-10-30 23
چه هدفی مهمتر از زندگی کردن موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 16 1399-10-30 23
تو شاهزاده آفریده شده ای موسسه انتشاراتی آموزشی بارسا فیلم آموزشی 1396-10-23 15 1399-10-30 23
مجموعه آموزشی علوم اول ابتدایی شرکت سینمایی و فرهنگی کارآمد نورنگار - رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1397-03-27 10 1400-03-05 23
مجموعه آموزشی علوم دوم ابتدایی شرکت سینمایی و فرهنگی کارآمد نورنگار- رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1397-03-27 12 1400-03-31 23
مجموعه آموزشی علوم ششم ابتدایی شرکت سینمایی و فرهنگی کارآمد نورنگار- رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1397-03-28 09 1400-03-30 23
مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس اول ابتدایی صفحه به صفحه شرکت طراحان ارتباطات هوشمند فیلم آموزشی 1397-10-10 10 1400-10-30 23
مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس پنجم ابتدایی صفحه به صفحه شرکت طراحان ارتباطات هوشمند فیلم آموزشی 1397-10-10 09 1400-10-30 23
مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس سوم ابتدایی صفحه به صفحه شرکت طراحان ارتباطات هوشمند فیلم آموزشی 1397-10-10 10 1400-10-30 23
مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس چهارم ابتدایی صفحه به صفحه شرکت طراحان ارتباطات هوشمند فیلم آموزشی 1397-10-10 09 1400-10-30 23
مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس ششم ابتدایی صفحه به صفحه شرکت طراحان ارتباطات هوشمند فیلم آموزشی 1397-10-10 09 1400-10-30 23
مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس دوم ابتدایی صفحه به صفحه شرکت طراحان ارتباطات هوشمند فیلم آموزشی 1397-10-10 10 1400-10-30 23
درس دین و زندگی غیر تجاری شبکه دانش و پژوهش سگال فیلم آموزشی
والایار دانش آموز (موسسه تفکّر برتر والا) موسسه علمی تفکر برتر نرم افزار 1396-08-15 23 1399-08-30 23
زبل و زرنگ1 موسسه بین المللی نوآوران چندرسانه ای ایرانیان نرم افزار 1396-06-11 23 1399-06-15 23
آزمون یار راهبردهای نوین دانش نرم افزار
میشا و کوشا دوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا چهارم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا سوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا اول دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
monta شرکت ایده پردازان عصر نو نرم افزار 1396-10-30 23 1399-10-30 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی سال دبستان 1 شرکت دانش گسترپویا(دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 23 1400-06-31 23
آموزش دروس قرآن، فارسی، علوم، ریاضی دبستان2 شرکت دانش گسترپویا(دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 11 1400-06-31 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی سال دبستان 1 شرکت دانش گسترپویا (دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 10 1400-06-31 23
نرم افزار آموزشی و کمک آموزشی میشا و کوشا پایه پنجم دبستان شرکت انتشارات داده پردازی ویراپارسیان نرم افزار 1395-06-25 23 1399-06-31 23
مداد 1 موسسه علمی آموزشی گوهر اندیشه مداد نرم افزار 1396-07-23 23 1399-07-30 23
طرلان(اولین بازی آموزش مهارت حل مشکلات اجتماعی برای کودکان ۸ سال به بالا) خانم عاطفه احمدی علون آبادی نرم افزار 1396-09-18 23 1399-09-30 23
Shimi_1 خانم فاطمه افشار نرم افزار 1396-10-23 14 1399-10-30 23
دنیای درسا موسسه زیست بوم مجازی درسا نرم افزار 1396-11-01 23 1399-10-30 23
درسابازار موسسه زیست بوم مجازی درسا نرم افزار 1396-11-01 11 1399-10-30 23
فندقستان موسسه زیست بوم مجازی درسا نرم افزار 1396-11-01 11 1399-10-30 23
خود آموزهای درسی آریا پایه هفتم شرکت گسترشداده پردازی شعله آریا نرم افزار 1396-11-07 23 1399-11-15 23
بسته دانش آموزی با حجم تقریبی 40 گیگ با نصب آسان آقای محمدرضا توکلی نرم افزار 1396-11-11 23 1399-11-30 23
خودآموز های درسی آریا پایه هشتم شرکت گسترش داده پردازی شعله آریا نرم افزار 1396-11-07 23 1399-11-15 23
خودآموز های درسی آریا پایه پیش دانشگاهی شرکت گسترش داده پردازی شعله آریا نرم افزار 1396-11-07 11 1399-11-15 23