فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
کیدکانت (kidcount) آقای بسیم ممتازی وسایل آموزشی 1397-07-09 10 1400-07-30 23
بسته ی اموزش ریاضی پیش دبستان باراد خانم ملیحه سادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-06-26 10 1400-06-31 23
معلم‌یار چهارم دبستان (باراد 4) خانم ملیحه سادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-06-26 11 1400-06-31 16
معلم‌یار پنجم دبستان (باراد 5) خانم ملیحه سادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-06-26 09 1400-06-31 16
معلم‌یار سوم دبستان (باراد3) خانم ملیحه سادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-07-08 15 1400-06-31 16
معلم‌یار اول دبستان (باراد 1) خانم ملیحه سادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-06-26 11 1400-06-31 16
معلم یار دوم دبستان (باراد 2) خانم ملیحه سادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-06-26 10 1400-06-31 16
ضربینه آقای رضا محمدقاسمی وسایل آموزشی 1397-06-21 10 1400-06-31 23
کتاب تعاملی سیمرغ ـ اول دبستان (ورق زن) شرکت شرکت دانش‌بنیان سایه خورشید بدر نرم افزار 1397-06-13 23 1400-06-31 23
لوح ارزشیابی از نشانه‌ها(1) فارسی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-27 11 1400-05-31 23
لوح نگاره‌های فارسی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-14 13 1400-06-31 23
دست سازه‌های دختر من موسسه دانش سپند نوید آریا وسایل آموزشی 1397-05-27 12 1400-05-31 23
دفترمشق چوبی آقای محمد اسدی وسایل آموزشی 1397-05-27 12 1400-05-31 23
کلاسه (سیستم جامع ارتباطی مدیریت مدرسه) آقای امیر گیلانپور نرم افزار 1398-05-13 11 1399-05-31 23
اپلیکیشن اتد شرکت هوش مصنوعی لیان نرم افزار 1398-05-07 10 1399-05-31 23
جدول ترکیب صامت ها ومصوت های اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-07 09 1400-05-31 23
لوحه های آموزش قرآن اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-07 09 1400-05-31 23
دست ورزی شرکت دانش سپند آریا وسایل آموزشی 1397-05-03 09 1400-05-31 23
لوحه های پیام قرآنی سوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-03 09 1400-05-31 23
جدول حروف الفبای فارسی موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-03 08 1400-05-31 23
لوح آموزش حروف استثنا و نشانه های 2 موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-03 09 1400-05-31 23
مجموعه تشریح شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-05-03 1400-05-31 23
لوحه های آموزش قرآن سوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31 23
لوحه های پیام قرآنی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-05-01 10 1400-04-31 23
لوحه های پیام قرآنی دوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 11 1400-04-31 23
لوحه های آموزشی ریاضی اول دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31 23
لوحه های آموزش قرآن دوم دبستان موسسه انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31 23
حرکت ربات با فشار آب و هوا موسسه پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-04-31 10 1400-04-31
اپلیکیشن زنگ مدرسه شرکت پردازشگران یکتا نوین عصر آریا نرم افزار 1398-04-30 11 1399-04-31 23
مدل DNA شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-04-30 11 1400-04-31 23
روبوکد موسسه علمی ـ آموزشی راه امید وسایل آموزشی 1397-04-23 11 1400-04-31 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول متوسطه ـ شیشه ابزار شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-04-23 10 1400-04-31 23
مجموعه آزمایشگاه علوم تجربی1 ـ فیزیک شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-04-23 10 1400-04-31 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی سوم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 08 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
100 برنامه و بازی آموزشی سنجاب - ریاضی پایه ی دوم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-04-04 10 1400-04-15 23
2 دو تا - یادگیری آسان ضرب شرکت انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-02 10 1400-04-15 23
بسته آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه روبوفا شرکت فنی مهندسی پیشبرد صنعت شریف (روبوفا) وسایل آموزشی 1397-04-02 10 1400-04-15 23
کارت کتاب ترکیب صامت ها و مصوت ها - ویژه ی دانش آموزان اول دبستان شرکت انتشارات دانش آفرین وسایل آموزشی 1397-04-02 08 1400-04-15 23
آسان نقاله ی دانش آموزی خانم لیلا اشکوتی وسایل آموزشی 1397-03-31 11 1400-03-31 23
مجموعه آموزشی علوم ششم ابتدایی شرکت سینمایی و فرهنگی کارآمد نورنگار- رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1397-03-28 09 1400-03-30 23
مجموعه آموزشی علوم دوم ابتدایی شرکت سینمایی و فرهنگی کارآمد نورنگار- رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1397-03-27 12 1400-03-31 23
مجموعه آموزشی علوم اول ابتدایی شرکت سینمایی و فرهنگی کارآمد نورنگار - رضا ضیایی دوستان فیلم آموزشی 1397-03-27 10 1400-03-05 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب پایه ششم ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-03-30 11 1400-03-31 23
100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی سنجاب - پایه اول ابتدایی آقای علیرضا پناهی و امجد ایراندوست نرم افزار 1397-03-30 11 1400-03-31 23
ادبیات (آرایه های ادبی) موسسه حرف آخر فیلم آموزشی 1396-04-28 11 1399-03-31 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ اپتیک شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ حرارت شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ مکانیک شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23