فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ اپتیک شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ حرارت شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ مکانیک شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23
مجموعه آزمایشگاه علوم تجربی1 ـ زمین شناسی شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ الکتریسیته و مغناطیس شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-08 09 1400-03-15 23
آموزش سایت همگام مدارس خانم منصوره سعیدفر نرم افزار 1397-03-08 08 1400-03-15 23
پک آموزشی سطح یک (کیف قرمز) همراه با چهار جلد کتاب آموزشی موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان وسایل آموزشی 1396-05-31 11 1399-05-31 23
جورچین داستانی شرکت طراحان ایده‌پرداز هارا وسایل آموزشی 1396-06-29 11 1399-06-31 23
جورچین هندسی شرکت طراحان ایده‌پرداز هارا وسایل آموزشی 1396-06-29 10 1399-06-31 23
مداد کاشتنی مریان آقای پرهام ملک محمدی نوری وسایل آموزشی 1396-08-29 12 1399-08-30 23
مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ شیمی شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-05 23 1400-03-15 23
مجموعه علوم دوره اول متوسطه ـ مواد شیمیایی شرکت صنایع آموزشی وسایل آموزشی 1397-03-05 10 1400-03-15 23
مجموعه آزمایشگاه علوم تجربی1 ـ شیمی صنایع آموزشی وسایل آموزشی
انیمیشن ساز موسسه انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-03-02 10 1400-03-15 23
توربین رومیزی موسسه انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-31 12 1400-02-31 23
ربات دو کاره موسسه گروه آموزشی آساد وسایل آموزشی 1397-03-01 10 1400-02-31 23
نرم افزار فروش بلیت و صدور صورت وضعیت اتوبوس شرکت نارین افزار پویا نرم افزار 1397-02-26 10 1400-02-31 23
چرتکه سورابان موسسه گروه آموزشی ماهران کودک وسایل آموزشی 1397-02-26 10 1400-02-31 23
خط کش محور اعداد حسابی و صحیح آقای مهرگان شمسایی وسایل آموزشی 1396-05-22 10 1399-05-31 23
بسته آموزشی مهارت های ذهنی UCM3 موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان وسایل آموزشی 1397-03-01 10 1400-02-31 23
چرتکه آموزشی 17 ردیفه شرکت پویا ابتکار برتر صداقت وسایل آموزشی 1397-02-10 09 1400-02-15 23
مانا آقای کامبیز واحدی نرم افزار 1397-02-09 11 1400-02-15 23
بخشینه آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1397-04-30 10 1400-04-31 23
ضرب آموز آقای جواد کلالی وسایل آموزشی 1397-02-08 09 1400-02-15 23
گاهشمار تاریخ 14 قرن آقای سید حسین میری وحید وسایل آموزشی 1397-02-04 07 1400-02-15 23
مسیر پرپیچ و خم گوارش شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-02 09 1400-02-15 23
اسرار نوری شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-02 09 1400-02-15 23
سلول های زنده شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-02 09 1400-02-15 23
دنیای مورچه ها شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-02 09 1400-02-15 23
چرخه زندگی از ابتدا تا بزرگسالی شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-02 07 1400-02-15 23
مدل چشم و لنزمایع شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-02-02 09 1400-02-15 23
جداول جمع و تفریق و ضرب شرکت صنعت کاران دانش گستر رهام وسایل آموزشی 1396-08-02 08 1399-08-15 23
کتاب تکنیک های ویژه ضرب شرکت صنعت کاران دانش گستر رهام وسایل آموزشی 1396-08-02 09 1399-08-15 23
محاسبات ذهنی ریاضی پیشرفته موسسه فکر آفرین هوشمند خلاق وسایل آموزشی 1396-07-02 10 1399-07-15 23
هم شاگردی سلام موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 10 1400-01-31 23
اتاق شادی موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 11 1400-01-31 23
کودک و رسانه موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 10 1400-01-31 23
طراوت غنچه ها موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-02-01 10 1400-01-31 23
صفحه آموزش کسر متعارفی و اعشاری (کسرهای گویا ) آقای مهرگان شمسایی وسایل آموزشی 1397-02-01 10 1400-01-31 23
ماشین خورشیدی موسسه انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1397-01-29 12 1400-01-31 23
فرزندانی برای آینده موسسه تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان نرم افزار 1397-01-28 10 1400-01-31 23
کشتی موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا وسایل آموزشی 1397-01-28 10 1400-01-31 23
راهگمان موسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا وسایل آموزشی 1397-01-28 10 1400-01-31 23
بسته آموزش ریاضی سوم دبستان (باراد 3) خانم ملیحه السادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-01-28 10 1400-01-31 23
بسته آموزش ریاضی چهارم دبستان (باراد 4) خانم ملیحه السادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-01-28 10 1400-01-31 23
بسته آموزشی ریاضی پنجم دبستان (باراد 5) خانم ملیحه السادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1397-01-28 10 1400-01-31 23
زیروکلاینت vCloudPoint V1 شرکت مجموعه شرکت های مهندسی دانش بنیان رها وسایل آموزشی 1397-02-01 09 1400-01-31 23
الفبای آموزشی یادیار خانم سحر صدری وسایل آموزشی 1397-01-20 10 1400-01-20 23
ماشین مسابقه آهن ربایی شرکت انتشاراتی پیک گل واژه وسایل آموزشی 1396-12-27 12 1399-12-29 23
ماکت مغناطیسی طراحی اندام موسسه رسام افزار نوین پارس وسایل آموزشی 1396-12-27 11 1399-12-29 23