پاپایو

اعتبارنامه      دریافت QRcode
پاپایو در قالب بازی و سرگرمی، آموزشی از جمله: شناخت حروف و شناخت اعداد، مفاهیم کامه در جمله و افزایش دایره لغات؛ اعضای بدن انسان (سیستم عصبی؛ قلب و رگ‌، سیستم اسکلتی اعضای خارجی بدن و ...) آموزش مفهوم شیب؛ اصطکاک، ؛وزن ؛ چگالی؛ سایه ؛ ساعت و نقاشی؛ مفهوم جمع اعداد و بزرگی و کوچکی اعداد و... را در حین انجام بازی پرورش می‌دهیم.
آنونسی از محصول: 
بستر ارائه محصول: 
کاربردی تلفن همراه
کارکرد محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی
سال ساخت: 
1399
نوع محصول: 
کمک آموزشی
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
تاریخ انقضا: 
دوشنبه, 31 مرداد, 1401