مشاور

اعتبارنامه      دریافت QRcode
سامانه مشاور برای ارائه برنامه درسی به دانش اموز، اخذ آزمون از دانش آموزان (مراحل با هوش مصنوعی و خودکار) و ارائه برنامه هفتگی جدید با توجه به وضعیت درسی دانش آموز.
بستر ارائه محصول: 
تحت وب و سامانه
کارکرد محصول: 
مدیریت فرایند آموزشی(LMS)
سال ساخت: 
1399
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
دانش آموز همراه مربی یا والدین
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
تاریخ انقضا: 
سه شنبه, 15 شهريور, 1401
توضیحات تکمیلی: 
شماره: ۱۹۵۴۰ تاریخ: ۶/۱۲/۹۹