سامانه مطالعات برنامه درسی راهبردی

اعتبارنامه      دریافت QRcode
سامانه مطالعات برنامه درسی راهبردی SCS-mdc-hamrah-Institute.com هدف: ایجاد و کاربست فضای تعاملی آموزش, پژوهش, مشاوره, برنامه ریزی, سنجش و ارزشیابی برای تنوعی از مخاطبان دیدگاه مطالعات برنامه درسی راهبردی, الگوی برنامه ریزی چندبعدی و بسته های یادگیری مبتنی بر این مبانی نظری از دوره کودکی تا آموزش عالی و برزگسالان است. قبل ازهمه گیری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و پژوهشی, این فعالیت ها در کلاس های درس دانشگاه, کارگاههای حضوری, مجازی و ترکیبی از آنها در دانشگاهها, سمینارها وهمایشها با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مرتبط انجام می شد و هدف از ایجاد سامانه پاسخگویی به نیازهای مزبور در شرایط همه گیری کرونا و پس از آن است. کاربرد سامانه : با طراحی و برنامه نویسی این سامانه, امکان دستیابی حداکثری به اهداف سامانه, برای مخاطبان فراهم شده است. در سال تحصیلی 400-99؛ مدارس, مراکز آموزشی و دانشگاهها با حضور فعال نوآموزان، دانش آموزان، مربیان، معلمان، مدیران، دانشجویان و استادان، پژوهشگران، تولیدکنندگان آثار هنری و علمی و آموزشی، خانواده ها، کارشناسان و مشاوران آموزشی) خدمات سامانه را مبتنی بر هدف سامانه, در یک فضای تعاملی پویا (برخط همزمان و غیرهمزمان) دریافت کرده اند و این خدمات همچنان برقرار است. این سامانه در طراحی و برنامه نویسی از دو امکان شایسته برخوردار بوده است؛ از یک سوی (زیرساخت فناوری) و از سوی دیگر, تجربه سه دهه آموزش و پژوهش مبتنی بربرنامه (مطالعات برنامه درسی راهبردی) که گام به گام مخاطب را در گذر از فضای حضور, تجربه کاربست منابع چندرسانه ای و چندمنبعی (ابزار) در فضای غیرهمزمان و حضوری (20 پایان نامه دفاع شده و در حال پژوهش, دهها مقاله و صدها کارگاه و همایش و سمینار در سراسر کشور) همراه بوده است. به لطف خداوند, فضای تعاملی و پویای سامانه مطالعات برنامه درسی راهبردی از رضایت تنوعی از مخاطبان در کاربست یکی از محصولات این برنامه به نام بسته یادگیری چندرسانه ای و چندمنبعی"زمین ما و آنچه درآن است" برخوردار بوده است و امسال نیز مزین به اعتبارنامه سامانه محترم کنترل کیفتیت منابع آموزشی, همچنان در خدمت مخاطبان از دوره کودکی تا پس از آن هستیم. با تقدیم احترام سیمین بازرگان
بستر ارائه محصول: 
تحت وب و سامانه
کارکرد محصول: 
مدیریت محتوای آموزشی(LCMS)
سال ساخت: 
1398
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
انسانی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
كتابدار
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
تیزهوش
دانش آموز همراه مربی یا والدین
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
تاریخ انقضا: 
سه شنبه, 5 مهر, 1401