سامانه آزمایشگاه مجازی

اعتبارنامه      دریافت QRcode
اکنون که در کشور چندین ماه است درگیر مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستیم از وظایف اقشار جامعه اقدام مؤثر در جهت جلوگیری از شیوع این ویروس است؛ این شرکت دانش بنیان نیز این مهم را در اولویت گذاشته است و به کمک تیم تحقیق و توسعه و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف اقدام به تولید شبیه‌سازهای آزمایشگاهی آموزشی نموده است، این شبیه‌سازها برای آموزش دروس فنی و مهندسی در کلیه مراکز آموزشی کشور مورداستفاده قرار گرفته و بدین وسیله از راه دور و حتی از منزل امکان انجام آزمایش فراهم می شود که این مهم طی سند پیوست مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ درواقع این محصول کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها را به صورت شبیه‌سازی شده در اختیار فراگیر و استاد قرار داده و بدون نیاز به حضور در مراکز آموزشی اجرای آزمایش صورت می گیرد. بدیهی است با خلوت نگه داشتن مراکز آموزشی علاوه بر این‌که از شیوع ویروس کرونا به میزان قابل‌توجه جلوگیری می شود امکان آموزش در محیط امن را فراهم می‌نماید.
بستر ارائه محصول: 
تحت وب و سامانه
کارکرد محصول: 
شبیه ساز کارگاه یا آزمایشگاه
سال ساخت: 
1399
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
تاریخ انقضا: 
سه شنبه, 5 مهر, 1401