آموزینو

اعتبارنامه      دریافت QRcode
سامانه آموزینو یک سیستم جامع آموزشی برای مدیریت مدارس و ارتباط بین مدرسه، دانش آموز واولیا می‌باشد که تمامی نیازمندی‌های یک مدرسه هوشمند را در اختیار مدیران و کاربران قرار می دهد. هدف از تولید این محصول ارائه نگرشی نوین در سیستم آموزشی کشور به ویژه مدارس و موسسات آموزشی است که با تکیه بر تحلیل اطلاعات به ظاهر بی‌اهمیت از طریق هوش مصنوعی زمینه‌ساز ایجاد محیطی برای تشخیص پرورش استعداد به موقع و صحیح در مدارس می‌باشد. این سامانه از طریق پرتال‌، وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل با کاربران خود ارتباط برقرار می‌کند و در یک سیستم تعاملی به داد و ستد اطلاعات می‌پردازد و سرویس هایی نظیر حضور وغیاب، تکالیف، آزمون آنلاین،ساعت مطالعاتی و ۲۶ سامانه‌ی دیگر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
آنونسی از محصول: 
بستر ارائه محصول: 
تحت وب و سامانه
کارکرد محصول: 
اتوماسیون آموزشی
سال ساخت: 
1396
نوع محصول: 
کمک آموزشی
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
تاریخ انقضا: 
يكشنبه, 29 اسفند, 1400
توضیحات تکمیلی: 
ـ طبق مادة 2 قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و آیین‌نامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مصوبه‌ی 828 شورای عالی آموزش‌وپرورش) و نیز براساس شرح وظایف دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، این محصول مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به امتیازات دریافت نموده از نظر کارکرد اجرایی و فنی مورد تایید است. 1 ـ این محصول تا تاریخ انقضای مشخص‌شده در سامانه مورد تأیید است و پس از تاریخ مذکور، تأیید محصول، نیاز به بررسی مجدد دارد. بدیهی است درصورت هر نوع تغییری در محتوای کتاب درسی مرتبط با محصول فوق‌الذکر، این تأییدیه، لغو و از حیز انتفاع ساقط خواهد شد. 2 ـ تأییدیه صادرشده صرفاً در ارتباط با محصول معرفی‌ شده در سامانه معتبر است و سایر محصولات و فعالیت‌های صاحب محصول را شامل نمی‌شود. 3 ـ درج نشان استاندارد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تصویر تعهدنامه فنی و محتوایی موردِ تأیید واحد حقوقی سازمان پژوهش همراه با لینک دسترسی و درج پست الکترونیکی standard@oerp.ir برای ارسال گزارش کاربران، بر روی صفحه اول سامانه ضروری است. 4ـ انجام تبلیغات رسانه‌ای (چاپی، دیداری و شنیداری) صرفاً با هماهنگی بخش حقوقی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی امکان‌پذیر می‌باشد. 5ـ محصول معرفی‌شده در سامانه هیچ‌گونه الزامی را برای خرید و یا برگزاری دورة آموزشی در مراکز آموزشی و ادارات آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند. ـ این سامانه از سال ۱۳۹۶ فعالیت خویش را آغاز نموده است.