آزمون برخط

سامانه مَدیار

مَدیار چیست؟ مَدیار یک سامانه مدیریت یادگیری جامع می باشد که در آن امکانات آموزشی مانند کلاس آنلاین و آزمون آنلاین فراهم است. مزایا و امکانات اصلی: 1. مطلع شدن از تاخیر ورود فرزندان 2. اطلاع رسانی روزانه نمرات و موارد انضباطی 3. اطلاع رسانی تکالیف مدرسه توسط معلمین 4. امکان ارسال پیام به معلمین و مسئولین 5. اطلاع رسانی اخبار مدرسه 6. آزمون آنلاین 7. کلاس آنلاین بخش ها: 1. ثبت تاخیر و غیبت در این بخش اگر دانش آموز با تاخیر وارد مدرسه شود و یا غیبت داشته باشد همان موقع برای والدین یک هشدار می رود و زمان تاخیر او را اعلام می کند بدین ترتیب والدین با خیال راحت تر کودکان خود را کنترل