نرم افزار انتقال تصوير

نرم افزار زیست لب

هدف از ارائه این برنامه طراحی و پیاده سازی نرم‌افزاری برای کامپیوترهای شخصی بود؛ به گونه‌ای که کاربر بتواند علاوه بر برخی از پردازش‌های مقدماتی بر روی تصاویر همانند تصحیح کنتراست، شفافیت، بالانس رنگ‌ها، وضوح تصویر، و ... سایر پردازش‌های پیشرفته‌تر نظیر تشخیص لبه‌ها، شناسایی الگوها، محاسبه محیط و مساحت نواحی، و ... را که با نرم‌افزارهای متداول فعلی اجرای آنها (دستکم به سادگی) امکان پذیر نمی‌باشد، به انجام رساند.