گامباسگولی

ماجراهای گامباسگولی وماسگامبولی(فارسی ششم دبستان)

چکیده ای از معرفی محصول(ماجراهای گامباسگولی وماسگامبولی در درس فارسی ششم دبستان) با توجه به تغییرات اساسی روش زندگی بشر، دانش آموزان امروزی نمی توانند با مدل ها و سبک های آموزشی گذشته ارتباط موثر برقرار کنند و از آموزش صرف خسته اند . از گذشته تاکنون سیما و تئاتر همواره جزء علایق اکثر مردم بوده و هست لذا ما در موسسه ی حرف آخر با تلفیق آموزش و نمایش فصل جدیدی را وارد دنیای آموزش نمودیم. در این شیوه معلم با آموزش های لازم به یک بازیگر تبدیل شده و با تعامل با بازیگران هنری، فضایی تلفیقی از آموزش ونمایش ایجاد شده که با جذابیت های نمایشی در سطح بالایی از آموزش یادگیری حاصل می شود.