بسته آموزشی ریاضیات آسان

قیمت وسیله: 
1000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
بسته آموزشی ریاضیات آسان رده علم آموز سطح اول(جمع و تفریق)به منظور پرورش هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان دوره دوم دبستان کلاس 4و5و6 طراحی و تدوین شده است. این بسته حاوی کیف آموزشی، 2 جلد کتاب کار و تمرین، 1جلد کتاب بازی مربع جادویی، بسته بازی چوپر جمع و تفریق، لوح فشرده شامل آموزش جلسه ای، دفترچه نکات کلیدی و خودکار می باشد.

 اعتبارنامه