بسته آموزش رباتیک دانابات لایت

اعتبارنامه      دریافت QRcode
چکیده معرفی و کاربرد محصول: 
آموزش مقدماتی ساخت ربات به کودکان و دانش آموزان با استفاده از ساخت سازه های مکانیکی، اشنایی با مباحث الکترونیک و ساخت عملی چند ربات
ویژگیهای دقیق محصول/ توضیحات تکمیلی: 
شماره مجوز: 13077 تاریخ: 1398-08-27 ------------------------ این محصول قبلا در تاریخ گفته شده تاییدیه گرفته و درخواست جهت تمدید می باشد.
آنونسی از محصول: 
سال ساخت: 
1397
حوزه کاربری: 
فردی
گروهی
کارگاهی-آزمایشگاهی
نوع محصول: 
کمک آموزشی
پایه: 
اول
دوم
سوم
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
دانش آموز همراه مربی یا والدین
نتیجه ارزیابی محصول: 
تایید
محتویات اطلاعاتی وسیله: 
کتابچه راهنما
لوح فشرده
تاریخ انقضا: 
چهارشنبه, 30 شهريور, 1401