مجموعه آموزشی علوم تجربی ابتدایی-هوا و هواشناسی

قیمت وسیله: 
650000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
مجموعه آموزشی موضوعی علوم تجربی ابتدایی بخش هوا و هواشناسی کلیه مباحثی که مربوط به هوا، وجود هوا و تغییرات آن است از پایه اول تا ششم ابتدایی پوشش می‌دهد.

 اعتبارنامه