جدول چند منظوره آریو

قیمت وسیله: 
150000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این ابزار از یک صفحه با 100 مهره رنگی و دو قطعه کش تشکیل شده است. نوع طراحی صفحه و مهره ها به نحوی است که امکان چندین آموزش در مباحث ریاضی را برای دانش آموزان فراهم می آورد. برخی از این آموزش ها شامل: الگویابی، قرینه یابی، جمع، ضرب، تقسیم و سودوکو می باشد. به همراه این ابزار دفترچه راهنمایی است که نحوه استفاده از این ابزار را شرح می دهد. این ایزار برای کودکان مقطع پیش دبستانی و دوره دبستان مناسب است.

 اعتبارنامه