بزرگنمای پرتو (بزرگنمای نمونه‌های آزمایشگاهی)

قیمت وسیله: 
350000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این ابزار آموزشی به عنوان یک موب اسکوپ بدون نیاز به برق و باطری فقط با استفاده از نور محیط همگام با اتصال به تلفن همراه و تبلت جهت تحقیقات میدانی در حوزه علوم زیستی قابل استفاده است. قابل ذکر است این وسیله همه انواع سلول‌ها را نشان نمی‌دهد. سایر ویژگی‌های آن عبارت‌اند از: امکان عکس برداری و فیلم برداری توسط کاربر و نمایش آن بر روی صفحه نمایش با قابلیت بزرگنمایی بیش از 200 برابر همزمان با مشاهده نمونه از طریق تلفن همراه، ضد ضربه و ضد آب بودن.

 اعتبارنامه