مداد کاشتنی مریان

قیمت وسیله: 
120000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
مداد کاشتنی مریان از جنس روزنامه بازیافتی ساخته شده است. کودکان با استفاده از این مداد یاد می گیرند که باید برای محیط زیست خود ارزش قایل شوند و از قطع بی رویه درختان بپرهیزند. در انتهای این مداد یک کپسول ویژه حاوی بذر گیاهان خوراکی نظیر شاهی، تربچه و ... تعبیه شده است. پس از ان که کودک مداد را استفاده کرد و مداد کوچک شد، مداد را باید از انتها با کپسول درون خاک بکارد و سپس مداد را آبیاری کند. پس از آبیاری کپسول انتهایی مداد در درون خاک از بین می رود و بذرها وارد خاک می شوند. بعد از گذشت چند روز بذرها شروع به جوانه زنی می نمایند و حتی کودک می تواند انها را میل کند. خوردن گیاهان کاشته شده نیز به کودکان می اموزد که از سبزیجات و میوه حات در زندگی روزمره بیشتر استفاده نمایند. این مداد در واقع فرهنگ استفاده از مواد بازیافتی و همچنین کاشت گیاهان را به کودکان آموزش می دهد.

 اعتبارنامه