گام به گام با آوا آموزش موسیقی کودک

قیمت وسیله: 
1000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
پکیج آموزشی موسیقی کودک گام به گام با آوا ( کیف کامل موسیقی با تمامی ابزارهای آموزشی) آموزش تئوری موسیقی همراه با نوازندگی 36 آهنگ به صورت کاملا علمی

 اعتبارنامه