چرتکه

قیمت وسیله: 
200000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
چرتکه یک وسیله محاسباتی شگفت انگیز است که امروزه در سراسر دنیا از آن استفاده می شود. وسیله ای استکه از چوب(امروزه حتی از پلاستیک)ساخته شده است ودارای قسمت های مختلفی از جمله قاب، میله جداکننده، مهره های پایینی، مهره های بالایی و میله است.

 اعتبارنامه