بسته آموزشی و مهارت ورزی آی سیب

قیمت وسیله: 
450000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این بسته بر اساس آیتم های یازده گانه در آموزش ابتدایی جهت مهارت ورزی کودکان ( اعم از افزایش قدرت تمرکز ، تشخیص رنگها ، مفهوم بزرگ به کوچک و برعکس ، آشنایی با اشکال هندسی ، دست ورزی ، آشنایی با حیوانات ، آشنایی با مشاغل ، آشنایی با محیط زیست ، آشنایی با اعضای بدن ، آشنایی با مفهوم جزء از کل ، تیز بینی ، همسو کردن چشم و دست کودک ، تقویت هوش فضایی ، درک حل معمای ساده در جهت افزایش اعتماد به نفس کودک ) و همچنین تشخیص اختلالات ذهنی و جسمی حرکتی ( اعم از عیوب بینایی ، عدم تشخیص رنگها ، عدم تمرکز ، عدم اعتماد به نفس ، بیش فعالی و تشخیص مشکلات ناشی از اسپاسم عضلانی کودک ) طراحی شده است

 اعتبارنامه