ماشین مسابقه آهن ربایی

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی:‌ خواص آهن‌ربا، آزمایش چکیده: سعی بر آن است که بر پایه درس 13 علوم سال اول دبستان با عنوان «آهن‌ربای من» دانش‌آموزان بتوانند در انتهای آموزش، خواص آهن‌ربا را تجربه کرده و ضمن فهرست موارد استفاده از آن در زندگی روزمره، آزمایش‌هایی را درباره خواص آهن‌ربا به طور گروهی طراحی و اجرا کنند. برای درک بهتر و تثبیت مفهوم آهن‌ربا، از مجموعه آزمایشگاه من بسته «ماشین مسابقه آهنربایی»، با ابزاری مانند انواع آهن‌رباها که در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد و انجام آزمایشهای متعدد این امر را آسان می‌کند.

 اعتبارنامه