چرخه زندگی از ابتدا تا بزرگسالی

قیمت وسیله: 
495000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: زندگی جانوران، شباهت جانوران، تفاوت جانوران چکیده:‌ آشنایی دانش‌آموزان با نیاز جانوران به محلی برای زندگی، شباهت و تفاوت‌های آن‌ها، نیازهای جانوران هنگام رشد و چگونگی برطرف شدن این نیازها، ضمن بررسی مراحل زندگی چند جانور مختلف و بیان مراحل زندگی این جانوران در کنار هم امکان مقایسه آنها را از طریق گفت‌وگو با یکدیگر را برای آنان فراهم می‌نماید.

 اعتبارنامه