میکروسکوپ بسازید

قیمت وسیله: 
660000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی:‌ ساخت میکروسکوپ، آموزش ساخت چکیده: در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم علاوه بر موجوداتی که با چشم می‌بینیم، موجودات زیادی نیز وجود دارند که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند و برای دیدن آن‌ها از ذره‌ بین یا میکروسکوپ استفاده می‌گردد. کار با میکروسکوپ مهارت خاصی نیاز دارد که با آزمایش و خطا و بازی کردن با میکروسکوپ به خوبی کسب نمی شود. محصول حاضر با قطعات ساده‌ای که در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد، امکان ساختن یک میکروسکوپ را به دانش‌آموزان داده و فهم مطلب را برای آنان آسان‌تر می‌کند.

 اعتبارنامه