ضرب آموز

قیمت وسیله: 
0 ريال
چکیده معرفی محصول: 
وسیله ضرب آموز با هدف یادگیری مفهوم ضرب طراحی و ساخته شده است . دراین وسیله بر سه نکته تاکید شده است. 1- دسته بندی و ارتباط ضرب با آن 2- مفهوم ضرب با توجه به ارتباط آن با جمع 3- دسته بندی اعداد و ایجاد نظم در ذهن این وسیله به کمک مهره‌ها، کارت‌ها و حس لامسه و ایجاد تصویر ذهنی و جذابیت با ایجاد تمرکز، انگیزه یادگیری را در دانش‌آموز بالا برده و با تمرین یادگیری ماندگار را ایجاد می نماید.

 اعتبارنامه