آسان نقاله ی دانش آموزی

قیمت وسیله: 
10000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
ساده ترین نقاله ی موجود در بازار وطرح های موجود: نیم دایره ای شفاف از جنس پلاستیک در رنگ های متنوع که از قطر نیم دایره به عنوان یک خط کش ده سانتی متری استفاده می شود نیم دایره به 180 قسمت مساوی تقسیم شده که هر ده قسمت اسم اعداد نوشته شده از 0 تا 180 در روی نیم دایره شفاف ده تا ده تا نام گذاری شده است . مرکز نیم دایره دارای سوراخ کوچکی بوده که به عنوان نقطه ی رسم پرگار یا راس زاویه در آموزش کاربرد دارد. معایب : 1. روی نیم دایره مدرج دو ردیفف اعداد از صفر تا 180 وجود دارد که اعداد صفر از هر دو جهت راست و چپ شروع شده به انتهای نیم دایره ختم می شود و این کار در آموزش اندازه گیری زاویه و نیز کشیدن انواع زاویه توسط دانش آموز که فلسفه ی تولید و خلق نقاله بوده اشکال عمده ایجاد کرده است و آن این است اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان متوسط و دانش آموزانی که برای یادگیری نیازمند توجه ویژه هستند در خواندن اعداد روی نیم دایره دچار شبهه شده در اندازه گیری یک زاویه 40 درجه ای به جای خواندن درجه ی 40 ردیف بالا یا پایین را خوانده آن را 140 درجه می خوانند . 2.به دلیل شفاف بودن نیم دایره دانش آموز ممکن است پشت نیم دایره مدرج را برای کشیدن یا اندازه گیری زاویه استفاده کند که در این حالت امکان معکوس خوانی اعداد وجود دارد. 3. در نقاله های موجود در بازار هیچ راهنمایی جهت آموزش اندازه گیری زاویه و نیز رسم زاویه نصب نشده عملا معلمان را در آموزش این مبحث دچار مشکل کرده دانش آموزان نیز احساس ناتوانی می کنند. نقاله جدید : نقاله ی ذانش آموزی در نقاله ای که طراحی کرده ایم اشکالات فوق الذکر رفع شده و کاملا کاربردی و آسان است . 1.برای رفع اشکال اول دو طرف نقاله را مدرج کردیم به این معنا که به جای اینکه دو ردیف مدرج روی یک طرف نقاله داشته باشیم در هر طرف نقاله یک ردیف مدرج که کاملا برهم منطبق هستند داریم صفر روی صفر قرار می گیرد 180 روی 180 قرار می گیرد چرا که برای اندازه گیری و زاویه دانش آموز نقاله را پشت و رو می کند پس انطباق اعداد روی هم منطقی ست بنابراین بدفهمی دانش آموز در خواندن اندازه از بین می رود. 2. برای اینکه اعداد پشت روی نقاله نیفتد یا برعکس جنس نیم دایره باید غیرشفاف باشد اما چون می خواهیم ضلع زاویه روی اعداد مدرج منطبق شود و دانش آموز به وضوح آن را ببیند می توان نیم دایره را دو قسمت کرد قسمت پایین شفاف باشد قسمت بالا یا بیرونی که اعداد روی آن نوشته می شوود غیر شفاف باشد. بنابراین امکان معکوس خوانی اعداد و افتادن سایه اعداد روی هم از بین می رود . 3. برای رفع اشکال سوم و ارایه یک راهنمای راهبردی یک خط را روی شعاع نیم دایره که از هر دو طرف بر هم منطبق هستند باز هم به دلیل چرخش نقاله در اندازه گیری و رسم توسط دانش آموز که از مرکز نقاله شروع و به انتهای شعاع که منطبق بر صفر از هر دو طرف می باشد ختم می شود و آن را راهنمای ضلع می نامیم و دلیل آن این است که با قرار دادن این خط روی یکی از ضلع های زاویه به شرط اینکه ضلع بعدی داخل نیم دایره مدرج قرار گیرد رسم و اندازه گیری هر نوع زاویه ای برای دانش آموزان با بهره ی هوشی پایین هم امکان پذیر بوده زمان یادگیری برای دانش آموزان را بسیار کاهش داده اشتباهات را به حداقل می رساند. لازم به یادآوری است مرکز نقاله که روی راس زاویه ما قرار می گیرد باید برجسته تر شده کلمه راس روی آن نوشته شود بهتر است . ده سانتی متر قطر نیم دایره که به عنوان خط کش ده سانتی متری مورد استفاده است جهت حفظ دو منظوره بودن نقاله همچنان پابرجاست.

 اعتبارنامه