ملکه رنگ ها

قیمت وسیله: 
1000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
ابزاری برای یادگیری عمیق و آموزش کارگروهی و روحیه ساختن گرایی. داستان آرش کمانگیر در قالب کارگاه هنر ارائه و دانش آموزان با کمک پودر رنگ نساجی (قابلیت بسیار بالایی در شکفتن با آب دارد) و شیر و جوهر (سه رنگ اصلی) و جدول رنگ های طراحی شده به ساخت رنگ ها پرداخته و سپس با بلند خوانی قصه اساطیری به نقاشی می پردازند. ارتقاء مهارت های شنیداری و کار گروهی، خلق رنگ های نامحدود با سه رنگ اصلی و تقویت هوش تصویری و ... از مزایای این محصول (درس افزار) می باشد. دانش آموزان در ابتدا به صورت فردی فعالیت خود را آغاز کرده و سپس به صورت گروهی در آمده و در نهایت به بررسی آثار در قالب کلاسی ادامه فعالیت داده و از نظرات و نگاه های یکدیگر به یک داستان واحد مطلع می شوند. تشخیص رنگ ها و ایجاد روحیه خلق از جمله مزیت های این درس افزار تربیتی - آموزشی است.

 اعتبارنامه