ماکت مغناطیسی طراحی اندام

قیمت وسیله: 
553000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی:‌طراحی اندام، ماکت اندام، تخته طراحی، طراحی لباس چکیده: ااین محصول به منظور تسهیل امر تدریس و یادگیری طراحی اندام و طراحی پز و فیگور‌های از دید روبرو برای هنرجویان و دانشجویان طراحی دوخت و طراحی لباس و ویژه دروس طراحی اندام و لباس تولید شده است. ترکیب تئوری و عمل با هم، باعث ماندگاری یادگیری، تثبیت یافته‌ها و تنوع بخشی در کلاس درس می‌شود.

 اعتبارنامه