چرتکه آموزشی 17 ردیفه

قیمت وسیله: 
150000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
چرتکه آموزشی دارای 17 ردیف می باشد که در هر ردیف 5 مهره وجود دارد که یکی از مهره ها توسط محوری از بقیه مهره ها جدا می شود با این چرتکه اعمالی مانندجمع و تفریق و ضرب و تقسیم را می تواند به راحتی انجام دهد

 اعتبارنامه