معلم‌یار چهارم دبستان (باراد 4)

قیمت وسیله: 
1500000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
شامل یک بورد وایت بوردی مغناطیس به ابعاد 100 در 70 سانتی متر، دو رو قابل نصب روی دیوار به همراه یک جعبه ابزار کمک آموزشی دیگر

 اعتبارنامه