بازی آموز مهارت ها- فرزند شکوفا

قیمت وسیله: 
1600000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
وسیله ی بازی آموز مهارتها فرزند شکوفا شامل 3 قسمت می باشد 1 - ترازوپله 2- جورچین چرتکه 3- تصورشکوفا در قسمت ترازوپله نوآموز با شمارش ترتیبی و پلکانی از 1 تا 5 به صورت تقارنی آشنا می شود و بازی های مربوطه را به کمک کتابچه راهنما اجرا می کند. در قسمت جورچین چرتکه نوآموز با شمارش ده تایی و بیشتر آشنا می شود و نیز بازی های مربوط به مقاهیم جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را در این قسمت اجرا می کند . در قسمت تصورشکوفا با لمس گروه های مختلف اسباب بازی با مقاهیم دسته بندی و اجزا و ریزمعناهای کلمات آشنا می شود . همچنین در این قسمت به اجرای نمایش خلاق می پردازد . به کمک کتابچه راهنما

 اعتبارنامه