مجموعه تشریح

قیمت وسیله: 
600000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول کیف کاملی حاوی مجموعه وسایل موردنیاز برای تشریح شامل قیچی، چاقوی تشریح، پنس، سوزن تشریح و 4عدد تیغ تشریح (10 و 11 و 22 و 24) با دسته تیغ مناسب از جنس آلیاژ ضد زنگ و مقاوم است.

 اعتبارنامه