2 دو تا - یادگیری آسان ضرب

قیمت وسیله: 
330000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این مجموعه برای آموزش مفهوم ضرب در دوره ی اول ابتدایی آماده سازی شده است و شامل فلش کارت ضرب اعداد از یک تا 100 ، دفترچه راهنما ، پوستر و .... می باشد.

 اعتبارنامه