لوحه های آموزشی ریاضی اول دبستان

قیمت وسیله: 
345000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
25تم ریاضی و جدول اعداد یک تا صد و جدول ارزش مکانی اعداد و جدول های شگفت انگیز و زمان وساعت و جمع وتفریق با محور و تقارن (شطرنجی) و شابلون و اشکال هندسی وکارت اعداد با قابلیت استفاده از ماژیک وایت برد شامل 18 برگ مقوای

 اعتبارنامه