لوح آموزش حروف استثنا و نشانه های 2

قیمت وسیله: 
260000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
12 برگ مقوای یک رو جهت نصب روی دیوار کلاس ، مصور تمام رنگی جهت آشنایی با نشانه های 2 و حروف استثنا

 اعتبارنامه