لوح ارزشیابی از نشانه‌ها(1) فارسی اول دبستان

قیمت وسیله: 
280000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول حاوی 15 برگ مقوای دو رو، مصور و تمام رنگی است که برای آشنایی دانش‌آموزان با نشانه های فارسی اول دبستان همگام با تدریس طراحی شده است.

 اعتبارنامه