بسته(کیت) استخراج DNA(دنا) از بافت گیاهی و پوششی دهان

قیمت وسیله: 
2800000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
دانش آموزان متوسطه اول ودوم مطالبی در باره ساختار و عملکرد DNA(دنا) ازکتاب ها ی درسی و غیر درسی و معلمان خود خواهند آموخت ، اما آنها دانش واقعی در مورد ظاهر DNA در هنگام استخراج آن از سلول ها در محیط آزمایشگاه را ندارند، از سوئی بارها از رسانه ها یا معلمان عبارت " کاربرد آزمایش ژنتیکی در تشخیص" را شنیده اند، اما برای شروع یک آزمایش ژنتیکی، ابتدا باید DNA از هسته و از سلول در فرآیندی به نام استخراج ، خارج شود. از اینرو، بسته استخراج DNA از بافت گیاهی و پوششی دهان، حاوی مواد و وسایل لازم و کتابچه راهنمای آزمایش برای 5 نوبت آزمایش و هر نوبت برای 5 گروه می باشد، دانش آموزان با مطالعه کتابچه به راحتی قادر به آزمایش در آزمایشگاه یا کلاس در مدرسه یا حتی در خانه می باشند.

 اعتبارنامه