گامی برای کودک (step kids)

قیمت وسیله: 
7000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
طرح آموزش مفاهیم پایه به روش step kids یک برنامه منحصر به فرد برای رشد کودکان است که برای اولین بار در ایران و جهان در سال 1396 توسط دکتر زهره آرال به منظور آموزش مفاهیم پایه به کودکان در ایران ابداع گردید. این برنامه با استفاده از یک سیستم نوآورانه آموزشی موجب توسعه کل مغز و هماهنگی نیم کره های مغز می شود و مهارت هایی نظیر مدیریت زمان، تمرکز، توانایی حل مسئله و تصویرسازی ذهنی را در کودکان تقویت می کند که این امر در موفقیت آنها در همه رشته ها و زندگی روزمره اشان نقش اساسی دارد.

 اعتبارنامه