الفبای رنگی شیپورچی

قیمت وسیله: 
250000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
معرفی الفبای فارسی با کمک کد های رنگی هم آغاز با همان حرف . مثال : س با رنگ سبز م با رنگ مشکی ب با رنگ بنفش و... معرفی میشود . جدول ترکیب نشانه های اصلی (حروف) به صورت بازی و ساختن کلمات جدید توسط کودک به امورش خواندن و نوشتن کمک موثری میکند. استفاده از فلش کارت ها مهارت های بیشتری برای خواندن و نوشتن ایجاد میکند. این بسته ی آموزشی منطبق با دروس کتاب اول دبستان می باشد.

 اعتبارنامه