بسته آموزشی توسعه ظرفیت‌های ذهنی و حافظه UCM3

چکیده معرفی محصول: 
این مجموعه آموزشی به زبان انگلیسی و مبتنی بر یافته‌های روز حوزه روانشناسی تربیتی روانشناسی رشد نوجوان است که موجب تقویت مهارت های ذهنی و رفع موانع خلاقیت، تقویت حافظه بلندمدت و کوتاه مدت و حافظه دیداری و شنیداری خواهد شد. مجموعه یادشده حاوی بسته آموزشی شامل فیلم، فلش کارت، فایل های صوتی، کتاب های آموزشی و کتاب کار میباشد. این بسته آموزشی شامل دو ترم میباشد که هر ترم 12 جلسه 2 ساعته است. این برنامه آموزشی به شیوه تفکر واگرا، بازی و سرگرمی فکری، در محیطی غنی و شاد انجام میشود و به تقویت مهارت های ذهنی و نیز یادگیری مهارت های اجتماعی و فردی کمک میکند. این بسته آموزشی میکوشد نرم افزار برتر تولید محتوا یعنی وب 2 را به مخاطب بیاموزد.

 اعتبارنامه